Medarbetare

Stockholm

Sargon De Basso


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet

1996-2001
Juristexamen från Uppsala Universitet
2001-2011
Advokatfirman Althin
2011-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso

Henrik Mansfeld


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
2013-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso

Emelie Palmgren

FÖRÄLDRALEDIG

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål, familjerätt och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2007-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
Utlandsstudier New York University
2013-2017
Advokatfirman W&Ö
2017-
Advokatfirman De Basso

Ivan Zivkovic


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Serbiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2014-2015
Svenska ambassaden i Belgrad
2016-
Advokatfirman De Basso

Erik Eckersund


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2011-2016
Juristexamen från Stockholms universitet
2016-
Advokatfirman De Basso

Gina Samaan


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2012-2017
Juristexamen från Stockholms universitet
2017-
Advokatfirman De Basso

Joacim Wallgren


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2018
Juristexamen vid Stockholms universitet
2019-
Advokatfirman De Basso

Teresa Heiskanen


Titel: Operativ chef (COO)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2015
Domstolshandläggare
Attunda tingsrätt
Södertörns tingsrätt
2015-2016
Handläggarchef Uppsala tingsrätt
2016-2018
Handläggarchef Solna tingsrätt
2019
Advokatfirman De Basso

Adam Borg


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2014-2016
Juristexamen vid Stockholms Universitet
University of Canberra
2016-2017
Linklaters Advokatbyrå
2017-2018
Wistrand Advokatbyrå
2019-
Advokatfirman De Basso

Caroline Asic


Titel: Paralegal
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet

2008-2010
Paralegalexamen vid Påhlmans handelsinstitut
2010-2011
Södertörns tingsrätt
2011-2017
Solna tingsrätt
2017-2018
Deloitte
2019-
Advokatfirman De Basso

Saba Razavi


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Persiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2010-2015
Juristexamen vid Stockholms Universitet
2015-2017
Juristbyrån Avantage
2017-2019
Notarie Falu tingsrätt
2019-
Advokatfirman De Basso

Malin Liljedahl


Titel: Administratör
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2017-2019
Domstolshandläggare
Förvaltningsrätten i Stockholm
2019-
Advokatfirman De Basso

Rebecca de Sera


Titel: Administratör
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2012-2019
Domstolshandläggare
Stockholms tingsrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrätten i Stockholm
2019-
Advokatfirman De Basso

Kevin Theander


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: (Amerikansk) Engelska, svenska

Erfarenhet

2019
Juristexamen från Uppsala Universitet
2019 -
Advokatfirman De Basso

Södertälje

Mikael Westerlund


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål) och allmän praktik
Språk: Spanska, engelska, svenska

Erfarenhet

2008-2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012-2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
2014-2016
Lebenberg advokatbyrå
Holmbergs advokatbyrå
2016-
Advokatfirman De Basso

  • Styrelseledamot i ICJ Sverige
  • Internationell rättegångsobservatör
  • Författat advokatsamfundets remissvar (straff- och processrätt, folkrätt)

Karl Emil Ekdahl

FÖRÄLDRALEDIG

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2015-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso

Peter Lindqvist

Advokat Peter Lindqvist AB i samarbete/kontorsgemenskap med Advokatfirman De Basso AB

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

1970-1974
Juristexamen från Stockholms Universitet
1970-1980
Skatteverket
Egen redovisningsbyrå
Affärsjuridiska advokatbyråer
1980-2011
Egen advokatverksamhet
Delägare på advokatbyråer
2011-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman Peter Lindqvist AB

Örebro

Soren Abbaszadeh

Advokat Soren Abbaszadeh AB i samarbete/kontorsgemenskap med Advokatfirman De Basso AB

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Persiska, dari, engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2014
Juristexamen från Stockholms universitet
2014-2016
Notarietjänstgöring Örebro tingsrätt
2016-2017
Södertörns åklagarkammare
2017-2018
HGA advokatbyrå
2018-
Advokatfirman De Basso

Richard Larsson


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2011
Juristexamen från Lunds Universitet
2012
Egen firma
2013-2018
Modern Juridik
2018-
Advokatfirman De Basso

  • Ledamot Örebro Försvararkollegium

Elin Norén


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2014-2019
Juristexamen från Örebro Universitet
2019-
Advokatfirman De Basso

Västerås

Sandybell Dogan


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2012-2017
Juristprogrammet, Örebro
2017-2019
Kvinnojuristen i Örebro
2019-
Advokatfirman De Basso

Ali Kassim


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2013
Juristexamen från Uppsala universitet
2013-2015
Advokatbyrån Vaziri
2015-2019
Ceders advokatbyrå
2019-
Advokatfirman De Basso

Nadja Forss


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Finska, engelska, svenska

Erfarenhet

2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
2014-2015
Advokatfirman Nilsson & Partners
2015-2019
Advokatfirman Dick Levinson
2020 -
Advokatfirman De Basso

Sundsvall

Daniel Nordfjell

Advokat Nordfjell AB i samarbete/kontorsgemenskap med Advokatfirman De Basso AB

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2000-2005
Juristexamen från Umeå Universitet
2005-2013
Advokatbyrån Kaiding
2013-2019
Norrlandsadvokaterna
2019-
Advokatfirman Nordfjell AB

Pernilla Persson


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2015
Juristexamen Lunds Universitet
2008-2015
Kammarrätten i Sundsvall
Länsrätten i Gävleborg
Förvaltningsrätten i Falun
2015-2017
Notarietjänstgöring, Värmlands tingsrätt
2017-2019
Kriminalvården, huvudkontoret
2020
Advokatfirman De Basso

Sasha Matic


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Kroatiska, engelska, svenska

Erfarenhet


2007-2012
Juristexamen från Umeå Universitet
2011-2013
Praktikant på Sveriges ambassad i Zagreb
Föredragande, Förvaltningsrätten Härnösand
2013-2020
Notarie, Ångermanlands tingsrätt
Fiskal, Hovrätten för Nedre Norrland
Fiskal, Sundsvalls tingsrätt
Assessor, Hovrätten för Nedre Norrland
2020 -
Advokatfirman De Basso

Mikael Westerlund


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål) och allmän praktik
Språk: Spanska, engelska, svenska

Erfarenhet

2008-2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012-2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
2014-2016
Lebenberg advokatbyrå
Holmbergs advokatbyrå
2016-
Advokatfirman De Basso

  • Styrelseledamot i ICJ Sverige
  • Internationell rättegångsobservatör
  • Författat advokatsamfundets remissvar (straff- och processrätt, folkrätt)

Christian Forslind


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2015
Juristexamen från Uppsala universitet
2014 - 2017
Migrationsverket
2017-2019
Advokatbyrån Vigilo
2019
Advokatfirman De Basso

Gävle

Daniel Nordfjell

Advokat Nordfjell AB i samarbete/kontorsgemenskap med Advokatfirman De Basso AB

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2000-2005
Juristexamen från Umeå Universitet
2005-2013
Advokatbyrån Kaiding
2013-2019
Delägare på Norrlandsadvokaterna
2019-
Advokatfirman Nordfjell AB

Christian Forslind


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2015
Juristexamen från Uppsala universitet
2014 - 2017
Migrationsverket
2017-2019
Advokatbyrån Vigilo
2019
Advokatfirman De Basso

Göteborg

Daniel Rosero


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2007
Juristexamen från Göteborgs universitet
2007-2009
Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt
2009-2010
Hovrättsfiskal
Hovrätten för Västra Sverige
2011-2013
Tingsfiskal vid Göteborgs tingsrätt
2013-2014
Hovrättsassessor
Hovrätten för Västra Sverige
2014-2019
Advokatfirman Credo
2019-
Advokatfirman De Basso

Rana Chahine


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2015-2020
Juristexamen från Örebro Universitet
2020-
Advokatfirman De Basso