08 200 262

Väst

Elin Andrén


Titel: Advokat
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2014-2019
Juristexamen från Örebro Universitet
2019-
Advokatfirman De Basso

Daniel Rosero


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2007
Juristexamen från Göteborgs universitet
2007-2009
Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt
2009-2010
Hovrättsfiskal
Hovrätten för Västra Sverige
2011-2013
Tingsfiskal vid Göteborgs tingsrätt
2013-2014
Hovrättsassessor
Hovrätten för Västra Sverige
2014-2019
Advokatfirman Credo
2019-
Advokatfirman De Basso

Mikail Cakmak


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Turkiska, Engelska, svenska

Erfarenhet

2016-2021
Juristexamen från Handelshögskolan Göteborg
2021-2023
Advokatfirman Serce & Partners
2023
Advokatfirman De Basso