08 200 262
08 200 262 även jourtid

Våra kontor

Om oss

Du har rätt att välja advokat

Advokatfirman De Basso har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom brottmål (även eko-mål), migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

Som part i dessa mål har Du i regel alltid rätt att välja den advokat eller jurist som ska företräda Dig genom hela rättsprocessen. Se till att det blir en advokat/jurist som verkligen tar strid för din rätt. Kontakta oss om Du har frågor kring hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Brottmål

Brottmål

Offentlig försvarare
Privat försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Socialrätt

Socialrätt

LVU (Lag om vård av unga)
LVM (Lag om vård av missbrukare)
LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Migrationsrätt

Migrationsrätt

Asyl
Förvarsärenden
Anknytning

Familjerätt

Familjerätt

Vårdnad
Barns boende
Umgänge