info@advokatdebasso.se
08-20 02 62 (Stockholm och Södertälje)
Jourtelefon
076-946 00 21 (helger)

Advokatfirman de Basso - Din rätt är vår strid

Välkommen till officiella hemsidan för advokatfirman De Basso. Här finner Du kontaktuppgifter, verksamhetsbeskrivning samt presentation av advokatfirmans medarbetare. För information om advokatfirmans löpande verksamhet kan Du följa oss på Facebook och LinkedIn.

Om oss

Advokatfirman De Basso är en firma med inriktning på straffrätt (brottmål). Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Läs mer

Medarbetare

Advokatfirman De Bassos medarbetare har mångårig erfarenhet från landets främsta humanjuridiska advokatbyråer och har företrätt klienter i flera uppmärksammade brottmål.

Läs mer

Kontakta oss

Vi har kontor på Kungsholmen med Hantverkargatan 42 B som besöksadress. Längst ner här på sidan finner Du en karta där kontorsadressen återfinns.

Läs mer

Om oss

Du har rätt att välja advokat

Advokatfirman De Basso har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom brottmål (även eko-mål), migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

Som part i dessa mål har Du i regel alltid rätt att välja den advokat eller jurist som ska företräda Dig genom hela rättsprocessen. Se till att det blir en advokat/jurist som verkligen tar strid för din rätt. Kontakta oss om Du har frågor kring hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

BROTTMÅL

 • Offentlig försvarare
 • Privat försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

MIGRATIONSRÄTT

 • Asyl
 • Arbetstillstånd
 • Förvarsärenden
 • Anknytning

SOCIALRÄTT

 • LVU (Lag om vård av unga)
 • LVM (Lag om vård av missbrukare)
 • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
 • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

FAMILJERÄTT

 • Vårdnad
 • Barns boende
 • Umgänge

Våra medarbetare

Medarbetarna på Advokatfirman De Basso har mångårig erfarenhet från landets främsta humanjuridiska advokatbyråer och har företrätt klienter i flera uppmärksammade brottmål. Som klient kan Du känna Dig trygg med advokatfirmans medarbetare vid Din sida.

Sargon De Basso

070–778 84 40 Whatsapp ikon Viber ikon
sargon@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet
1996-2001
Juristexamen från Uppsala Universitet
2001-2011
Anställd på Advokatfirman Althin
2011-2016
Delägare på advokatfirman Defens
2016-
Ägare av Advokatfirman De Basso

Frida Wallin

070-380 32 01 Whatsapp ikon Viber ikon
frida.wallin@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
1998-2003
Juristexamen från Lunds Universitet
2005-2007
Notarietjänstgöring Förvaltningsrätten
2007-2012
Anställd på Juristhuset Lawhouse
2012-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Peter Lindqvist

070-165 65 65 Whatsapp ikon Viber ikon
peter.lindqvist@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
1970-1974
Juristexamen från Stockholms Universitet
1970-1980
Arbete åt Skatteverket och egen redovisningsbyrå
Anställd på affärsjuridiska advokatbyråer
1980-2011
Egen advokatverksamhet samt delägare på advokatbyråer
2011-2016
Delägare på advokatfirman Defens
2016-
Partner på Advokatfirman De Basso

Henrik Mansfeld

073-251 72 78 Whatsapp ikon Viber ikon
henrik.mansfeld@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2009-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
2013-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Mikael Westerlund

073-535 13 05 Whatsapp ikon Viber ikon
mikael.westerlund@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Spanska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2008-2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012-2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
2014-2016
Anställd på Lebenberg advokatbyrå
Anställd på Holmbergs advokatbyrå
Styrelseledamot i Internationella Juristkommissionen
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Emelie Palmgren

070-270 63 45 Whatsapp ikon Viber ikon
emelie.palmgren@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål, socialrätt, migrationsrätt, familjerätt
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet:
2007-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet 2011 - Utlandsstudier New York University
2013-2017 Advokatfirman W&Ö
2017 -
Advokatfirman De Basso

Karl Emil Ekdahl

070-482 39 04 Whatsapp ikon Viber ikon
karlemil.ekdahl@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2015-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Ivan Zivkovic

073-560 02 90 Whatsapp ikon Viber ikon
ivan.zivkovic@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Serbiska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2014-2015
Verksam på svenska ambassaden i Belgrad, Serbien
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Erik Eckersund

076-260 68 61 Whatsapp ikon Viber ikon
erik.eckersund@advokatdebasso.se

Titel Biträdande jurist
Arbetsområde Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2011-2016
Juristexamen från Stockholms universitet
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Gina Samaan

070-783 93 76 Whatsapp ikon Viber ikon
gina.samaan@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2012 - 2017
Juristexamen från Stockholms universitet
2017 -
Anställd på Advokatfirman De Basso

Ylva Engberg

070-349 36 16 Whatsapp ikon Viber ikon
ylva.engberg@advokatdebasso.se

Titel Paralegal
Arbetsområde Verksamhetsansvarig
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2006-2008
Paralegalexamen vid Påhlmans handelsinstitut
2008-2011
Anställd på Stockholms tingsrätt
2011-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Amanda Kjellingland

072-232 22 07 Whatsapp ikon Viber ikon
amanda.kjellingland@advokatdebasso.se

Titel: Advokatsekreterare
Språk: Engelska, Svenska

Erfarenhet:
2009-2012
Lundsbergs skola
2016-2017
Paralegal YH-utbildning
2017
Advokatfirman De Basso

Richard Larsson

076-770 64 49 Whatsapp ikon Viber ikon
Richard.larsson@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Språk: Engelska

Erfarenhet:
2009-2011

Juristexamen från Lunds Universitet
2012
Egen firma
2013-2018
Modern Juridik
2018-
Advokatfirman De Basso

Adam Borg

076-115 10 06 Whatsapp ikon Viber ikon
adam.borg@advokatdebasso.se

Startar den 2 jan 2019

Titel: Biträdande jurist
Språk: Svenska och engelska

2014-2016
Juristexamen vid Stockholms Universitet
University of Canberra

2016-2017
Anställd på Linklaters Advokatbyrå

2017-2018
Anställd på Wistrand Advokatbyrå

2019
Anställd på advokatfirman De Basso

Caroline Asic

08-200262 Whatsapp ikon Viber ikon
Caroline.asic@advokatdebasso.se

Startar den 2 januari 2019

Titel: Paralegal
Språk: Engelska, Assyriska

Erfarenhet:
2008-2010
Paralegalexamen vid Påhlmans handelsinstitut

2010-2011
Anställd på Södertörns tingsrätt

2011-2017
Anställd på Solna tingsrätt

2017-2018
Anställd på Deloitte

2019 -
Advokatfirman De Basso

Joacim Wallgren

00000000 Whatsapp ikon Viber ikon
Joacim.wallgren@advokatdebasso.se

Startar den 2 jan 2019

Titel: Biträdande jurist
Inriktning: Allmän praktik
Språk: Engelska och svenska

Erfarenhet
2018
Juristexamen vid Stockholms universitet

2019 -
Anställning på advokatfirman De Basso

Soren Abbaszadeh

070–992 14 31 Whatsapp ikon Viber ikon
soren@advokatdebasso.se

Startar den 27 december

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Persiska, dari, engelska

Erfarenhet
2009-2014
Juristexamen från Stockholms universitet
2014-2016
Notarietjänstgöring Örebro tingsrätt
2016-2017
Anställd på Södertörns åklagarkammare
2017-2018
Anställd på HGA advokatbyrå
2018-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Sociala medier

FB Debatt

Youtube

Det här är mina kvarter i Södertälje, vilka är dina?

Se videon här

De Basso: Till framtidens jurister

Se videon här

Galleri

Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Ylva Engberg
Ylva Engberg
Ylva Engberg
Ylva Engberg
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Henrik Mansfeld
Henrik Mansfeld
Henrik Mansfeld
Henrik Mansfeld
Frida Wallin
Frida Wallin
Erik Eckersund
Erik Eckersund
Erik Eckersund
Erik Eckersund
Ivan Zivkovic
Ivan Zivkovic
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
Karl Emil Ekdahl
Karl Emil Ekdahl
Emelie Söderberg
Emelie Söderberg
Gina Samaan
Gina Samaan
Karl Emil Ekdahl
Karl Emil Ekdahl
Frida Wallin
Frida Wallin
Sabina Böö
Sabina Böö
Amanda Kjellingland
Amanda Kjellingland
Advokatfirman De Basso
Advokatfirman De Basso
Gruppbild
Gruppbild
2017-10/debasso-gruppbild-1920x900.jpg
2017-10/debasso-gruppbild-1920x900.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0037.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0037.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0149.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0149.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0106.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0106.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0032.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0032.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0095.jpg
2018-10/180827-jusek-sargon-de-basso-0095.jpg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå