info@advokatdebasso.se
08-20 02 62
Jourtelefon
076-946 00 21 (helger)

Advokatfirman de Basso - Din rätt är vår strid

Välkommen till officiella hemsidan för advokatfirman De Basso. Här finner Du kontaktuppgifter, verksamhetsbeskrivning samt presentation av advokatfirmans medarbetare. För information om advokatfirmans löpande verksamhet kan Du följa oss på Facebook och LinkedIn.

Om oss

Advokatfirman De Basso är en firma med inriktning på straffrätt (brottmål). Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Läs mer

Medarbetare

Advokatfirman De Bassos medarbetare har mångårig erfarenhet från landets främsta humanjuridiska advokatbyråer och har företrätt klienter i flera uppmärksammade brottmål.

Läs mer

Kontakta oss

Vi har kontor på Kungsholmen med Hantverkargatan 42 B som besöksadress. Längst ner här på sidan finner Du en karta där kontorsadressen återfinns.

Läs mer

Om oss

Du har rätt att välja advokat

Advokatfirman De Basso har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom brottmål (även eko-mål), migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

Som part i dessa mål har Du i regel alltid rätt att välja den advokat eller jurist som ska företräda Dig genom hela rättsprocessen. Se till att det blir en advokat/jurist som verkligen tar strid för din rätt. Kontakta oss om Du har frågor kring hur vi kan hjälpa Dig. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

BROTTMÅL

 • Offentlig försvarare
 • Privat försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

MIGRATIONSRÄTT

 • Asyl
 • Arbetstillstånd
 • Förvarsärenden
 • Anknytning

SOCIALRÄTT

 • LVU (Lag om vård av unga)
 • LVM (Lag om vård av missbrukare)
 • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
 • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

FAMILJERÄTT

 • Vårdnad
 • Barns boende
 • Umgänge

Våra medarbetare

Medarbetarna på Advokatfirman De Basso har mångårig erfarenhet från landets främsta humanjuridiska advokatbyråer och har företrätt klienter i flera uppmärksammade brottmål. Som klient kan Du känna Dig trygg med advokatfirmans medarbetare vid Din sida.

Sargon De Basso

070–778 84 40 Whatsapp ikon Viber ikon
sargon@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet
1996-2001
Juristexamen från Uppsala Universitet
2001-2011
Anställd på Advokatfirman Althin
2011-2016
Delägare på advokatfirman Defens
2016-
Ägare av Advokatfirman De Basso

Henrik Mansfeld

073-251 72 78 Whatsapp ikon Viber ikon
henrik.mansfeld@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2009-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
2013-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Mikael Westerlund

073-535 13 05 Whatsapp ikon Viber ikon
mikael.westerlund@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Spanska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2008 - 2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012 - 2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
2014 - 2016
Anställd på Lebenberg advokatbyrå
Anställd på Holmbergs advokatbyrå
Styrelseledamot i Internationella Juristkommissionen. Internationell rättegångsobservatör.
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso
Författat advokatsamfundets remissvar rörande straff- och processrätt, folkrätt med fokus på internationell straffrätt.

Karl Emil Ekdahl

070-482 39 04 Whatsapp ikon Viber ikon
karlemil.ekdahl@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmänpraktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2015-2016
Anställd på advokatfirman Defens
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Emelie Palmgren

070-270 63 45 Whatsapp ikon Viber ikon
emelie.palmgren@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmänpraktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet:
2007-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet 2011 - Utlandsstudier New York University
2013-2017 Advokatfirman W&Ö
2017 -
Advokatfirman De Basso

Ivan Zivkovic

073-560 02 90 Whatsapp ikon Viber ikon
ivan.zivkovic@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmänpraktik
Språk: Serbiska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2014-2015
Verksam på svenska ambassaden i Belgrad, Serbien
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Erik Eckersund

076-260 68 61 Whatsapp ikon Viber ikon
erik.eckersund@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmänpraktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2011-2016
Juristexamen från Stockholms universitet
2016-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Gina Samaan

070-783 93 76 Whatsapp ikon Viber ikon
gina.samaan@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet:
2012 - 2017
Juristexamen från Stockholms universitet
2017 -
Anställd på Advokatfirman De Basso

Joacim Wallgren

070-358 74 78 Whatsapp ikon Viber ikon
joacim.wallgren@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Inriktning: Allmän praktik
Språk: Engelska och svenska

Erfarenhet
2018
Juristexamen vid Stockholms universitet

2019 -
Anställning på advokatfirman De Basso

Teresa Heiskanen

070 - 754 47 81 Whatsapp ikon Viber ikon
teresa.heiskanen@advokatdebasso.se

Titel: Operativ chef (COO)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet:
2009-2015
Domstolshandläggare, Attunda-, Södertörns tingsrätt
2015-2016
Handläggarchef Uppsala tingsrätt
2016-2018
Handläggarchef Solna tingsrätt

Soren Abbaszadeh

070–992 14 31 Whatsapp ikon Viber ikon
soren@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Persiska, dari, engelska

Erfarenhet
2009-2014
Juristexamen från Stockholms universitet
2014-2016
Notarietjänstgöring Örebro tingsrätt
2016-2017
Anställd på Södertörns åklagarkammare
2017-2018
Anställd på HGA advokatbyrå
2018-
Anställd på Advokatfirman De Basso

Richard Larsson

076-770 64 49 Whatsapp ikon Viber ikon
richard.larsson@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska

Erfarenhet:
2009-2011

Juristexamen från Lunds Universitet
2012
Egen firma
2013-2018
Modern Juridik
2018-
Advokatfirman De Basso

Adam Borg

072-500 08 48 Whatsapp ikon Viber ikon
adam.borg@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmän praktik
Språk: Svenska och engelska

2014-2016
Juristexamen vid Stockholms Universitet
University of Canberra

2016-2017
Anställd på Linklaters Advokatbyrå

2017-2018
Anställd på Wistrand Advokatbyrå

2019
Anställd på advokatfirman De Basso

Caroline Asic

08-200262 Whatsapp ikon Viber ikon
caroline.asic@advokatdebasso.se

Titel: Paralegal
Språk: Engelska, Assyriska

Erfarenhet:
2008-2010
Paralegalexamen vid Påhlmans handelsinstitut

2010-2011
Anställd på Södertörns tingsrätt

2011-2017
Anställd på Solna tingsrätt

2017-2018
Anställd på Deloitte

2019 -
Advokatfirman De Basso

Elin Norén

073 - 02 50 268 Whatsapp ikon Viber ikon
elin.noren@advokatdebasso.se

Titel: biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2014-2019
Juristexamen från Örebro Universitet

Saba Razavi

073 - 022 19 89 Whatsapp ikon Viber ikon
Saba.razavi@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Persiska, Engelska, svenska

Erfarenhet
2010 – 2015
Juristexamen vid Stockholms Universitet
2015 – 2017
Juristbyrån Avantage
2017 – 2019
Notarie Falu tingsrätt
2019 –
Advokatfirman De Basso

Peter Lindqvist

070-165 65 65 Whatsapp ikon Viber ikon
peter.lindqvist@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
1970-1974
Juristexamen från Stockholms Universitet
1970-1980
Arbete åt Skatteverket och egen redovisningsbyrå
Anställd på affärsjuridiska advokatbyråer
1980-2011
Egen advokatverksamhet samt delägare på advokatbyråer
2011-2016
Delägare på advokatfirman Defens
2016-
Partner på Advokatfirman De Basso

Sandybell Abdulahad

073 - 765 51 09 Whatsapp ikon Viber ikon
sandybell@advokatdebasso.se

Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska


Erfarenhet:

2012 - 2017
Juristprogrammet, Örebro

2017 - 2019
Kvinnojuristen i Örebro

2019 -
Advokatfirman De Basso

Ali Kassim

073-985 81 62 Whatsapp ikon Viber ikon
Ali.kassim@advokatdebasso.se

Titel Advokat
Arbetsområde Brottmål och allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2013
Juristexamen från Uppsala universitet

2013-2015
Anställd på Advokatbyrån Vaziri

2015-2019
Anställd på Ceders advokatbyrå

2019 –

Malin Liljedahl

08-200262 Whatsapp ikon Viber ikon
Malin.liljedahl@advokatdebasso.se

Titel: Administratör

Språk: Svenska & engelska

Erfarenhet:

2017-2019
Domstolshandläggare, Förvaltningsrätten i Stockholm

2019-
Administratör, Advokatfirman De Basso

Daniel Nordfjell

070-215 36 39 Whatsapp ikon Viber ikon
daniel@advokatdebasso.se

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet
2000-2005
Juristexamen från Umeå Universitet

2005-2013
Anställd på advokatbyrån Kaiding

2013-2019
Delägare på Norrlandsadvokaterna

2019-
Advokatfirman De Basso

Daniel Rosero

070 - 461 39 67 Whatsapp ikon Viber ikon
Daniel.rosero@advokatdebasso.se

Börjar den 18 november 2019

Erfarenhet:

2007
Jur. kand. vid Göteborgs universitet 2007

2007-2009
Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 2007-2009

2009-2010
Hovrättsfiskal i hovrätten för västra Sverige 2009-2010

2011-2013
Tingsfiskal vid Göteborgs tingsrätt 2011-2013

2013-2014
Hovrättsassessor i hovrätten för västra Sverige 2013-2014

2014-2019
Advokatfirman Credo 2014-2016

2019-
Advokatfirman De Basso

Sociala medier

FB Debatt

Youtube

Det här är mina kvarter i Södertälje, vilka är dina?

Se videon här

De Basso: Till framtidens jurister

Se videon här

Galleri

Sargon De Basso
Sargon De Basso
Peter Lindqvist
Peter Lindqvist
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Sargon De Basso
Mikael Westerlund
Mikael Westerlund
2019-05/1557492798_-e9a1555.jpg
2019-05/1557492798_-e9a1555.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1293.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1293.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1326.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1326.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1859.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1859.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1359.jpg
2019-05/1557492799_-e9a1359.jpg
2019-05/1557492799_-e9a0979.jpg
2019-05/1557492799_-e9a0979.jpg
2019-05/1557492800_-e9a0900.jpg
2019-05/1557492800_-e9a0900.jpg
2019-05/1557492800_-e9a2226.jpg
2019-05/1557492800_-e9a2226.jpg
2019-05/1557492800_-e9a1100.jpg
2019-05/1557492800_-e9a1100.jpg
2019-05/1557492800_-e9a1083.jpg
2019-05/1557492800_-e9a1083.jpg
2019-05/1557492801_-e9a0665.jpg
2019-05/1557492801_-e9a0665.jpg
2019-05/1557492801_-e9a0609.jpg
2019-05/1557492801_-e9a0609.jpg
2019-05/1557492802_-e9a0684.jpg
2019-05/1557492802_-e9a0684.jpg
2019-05/1557492803_-e9a0928.jpg
2019-05/1557492803_-e9a0928.jpg
2019-05/1557492804_-e9a0464.jpg
2019-05/1557492804_-e9a0464.jpg
Gina Samaan
Gina Samaan
Emelie Söderberg
Emelie Söderberg
2019-10/logga1.png
2019-10/logga1.png

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå