Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

Missnöjd?

ADVOKATFIRMAN DE BASSO
Om klienten är missnöjd

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument (fysisk person som agerat utanför närings- och yrkesverksamhet) och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden. Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.