08 200 262

Nord

Pernilla Persson


Titel: Advokat
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2015
Juristexamen Lunds Universitet
2008-2015
Kammarrätten i Sundsvall
Länsrätten i Gävleborg
Förvaltningsrätten i Falun
2015-2017
Notarietjänstgöring, Värmlands tingsrätt
2017-2019
Kriminalvården, huvudkontoret
2020
Advokatfirman De Basso

Mikael Westerlund


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål (även Eko-mål, samt de internationella folkrättsbrotten)
Språk: Spanska, engelska, svenska

Erfarenhet

2008-2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012-2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
Åklagarkammaren i Skövde
2014-2016
Lebenberg advokatbyrå
Holmbergs advokatbyrå

2016-
Advokatfirman De Basso

  • Styrelseledamot i Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S)
  • Styrelseledamot Advokater utan Gränser
  • Internationell rättegångsobservatör
  • Författat advokatsamfundets remissvar (straff- och processrätt, folkrätt)
  • Ingår i fackförbundets Akavias Advokatdelegationen (ansvarar för advokatfrågorna)
  • Av regeringen förordnad som expert i utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor
  • Av regeringen förordnad som expert i utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare