Stockholm

Sargon De Basso


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet

1996-2001
Juristexamen från Uppsala Universitet
2001-2011
Advokatfirman Althin
2011-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso

Henrik Mansfeld


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
2013-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso

Emelie Palmgren

FÖRÄLDRALEDIG

Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål, familjerätt och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2007-2013
Juristexamen från Stockholms Universitet
Utlandsstudier New York University
2013-2017
Advokatfirman W&Ö
2017-
Advokatfirman De Basso

Ivan Zivkovic


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Serbiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2014-2015
Svenska ambassaden i Belgrad
2016-
Advokatfirman De Basso

Erik Eckersund


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2011-2016
Juristexamen från Stockholms universitet
2016-
Advokatfirman De Basso

Gina Samaan


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Arabiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2012-2017
Juristexamen från Stockholms universitet
2017-
Advokatfirman De Basso

Joacim Wallgren


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2018
Juristexamen vid Stockholms universitet
2019-
Advokatfirman De Basso

Teresa Heiskanen


Titel: Operativ chef (COO)
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2009-2015
Domstolshandläggare
Attunda tingsrätt
Södertörns tingsrätt
2015-2016
Handläggarchef Uppsala tingsrätt
2016-2018
Handläggarchef Solna tingsrätt
2019
Advokatfirman De Basso

Adam Borg


Titel: Advokat
Arbetsområde: Brottmål och allmän praktik
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2014-2016
Juristexamen vid Stockholms Universitet
University of Canberra
2016-2017
Linklaters Advokatbyrå
2017-2018
Wistrand Advokatbyrå
2019-
Advokatfirman De Basso

Caroline Asic


Titel: Paralegal
Språk: Assyriska, engelska, svenska

Erfarenhet

2008-2010
Paralegalexamen vid Påhlmans handelsinstitut
2010-2011
Södertörns tingsrätt
2011-2017
Solna tingsrätt
2017-2018
Deloitte
2019-
Advokatfirman De Basso

Saba Razavi


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: Persiska, engelska, svenska

Erfarenhet

2010-2015
Juristexamen vid Stockholms Universitet
2015-2017
Juristbyrån Avantage
2017-2019
Notarie Falu tingsrätt
2019-
Advokatfirman De Basso

Malin Liljedahl


Titel: Administratör
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2017-2019
Domstolshandläggare
Förvaltningsrätten i Stockholm
2019-
Advokatfirman De Basso

Rebecca de Sera


Titel: Administratör
Språk: Engelska, svenska

Erfarenhet

2012-2019
Domstolshandläggare
Stockholms tingsrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrätten i Stockholm
2019-
Advokatfirman De Basso

Kevin Theander


Titel: Biträdande jurist
Arbetsområde: Allmän praktik
Språk: (Amerikansk) Engelska, svenska

Erfarenhet

2019
Juristexamen från Uppsala Universitet
2019 -
Advokatfirman De Basso