Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

Erik Eckersund
Kontorsnummer 08 - 200 262
Mobilnummer 076-260 68 61
Stad Stockholm
Språk Svenska, Engelska
Inriktning Brottmål, Allmän praktik

Erik Eckersund

Advokat

Erik har huvudsakligen arbetat med brottmål sedan han år 2016 anställdes på byrån och är idag specialiserad inom området. Han har under åren arbetat med ett stort antal omfattande och uppmärksammade brottmål rörande allvarlig brottslighet, både som försvarare och målsägandebiträde.

Erik företrädde med framgång sin klient i Högsta domstolens avgörande ”Årsta torg”. I målet gjorde Högsta domstolen principiellt viktiga uttalanden med betydelse för svenska domstolars bevisvärdering i brottmål.