Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

Karl Emil Ekdahl
Kontorsnummer 08-550 115 40
Mobilnummer 070-482 39 04
Stad Öst
Språk Engelska, Svenska
Inriktning Brottmål, Allmän praktik

Karl Emil Ekdahl

Advokat

Karl-Emil Ekdahl är specialiserad mot brottmål, främst som försvarare och målsägandebiträde. Han har bidragit till juridiken genom att författa remissyttranden för Advokatsamfundet och deltagit i paneler för statliga utredningar.

Karl-Emil har arbetat i flertalet omfattande brottmål. Karl-Emil och Sargon har drivit flera rättsprocesser tillsammans, bland annat resningsfallet Samir och förtalsmål inför jury. I Högsta domstolen har han representerat klienter i mål som "De två narkotikadistributörerna" och "En amerikansk bulldogg".

Karl-Emils engagemang för ständig utveckling och djupare kunskap är grundläggande i hans arbete. Han strävar efter att erbjuda klienterna ett personligt och nära stöd, vilket är avgörande för att framgångsrikt företräda dem i deras juridiska ärenden.

Erfarenhet

2010-2014
Juristexamen från Lund Universitet
2015-2016
Advokatfirman Defens
2016-
Advokatfirman De Basso