Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

Leo Essemyr
Kontorsnummer 018-999 08 89
Mobilnummer 070-751 91 12
Stad Uppsala
Språk Svenska, Engelska, Spanska
Inriktning Allmän praktik

Leo Essemyr

Biträdande jurist

Leo Essemyr arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Han åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Leo Essemyr har bistått advokatfirmans medarbetare i flertalet stora brottmål och har ett stort engagemang i frågor om brott och straff. Han deltar gärna i den rättspolitiska debatten och bistod Sargon i dennes uppdrag som expert i Utredningen om preventiva tvångsmedel.

Erfarenhet

2016-2021
Juristexamen vid Uppsala universitet
Università di Bologna
2021-
Advokatfirman De Basso