Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

Mikael Westerlund
Kontorsnummer 08-550 115 40
Mobilnummer 073-535 13 05
Stad Stockholm, Nord
Språk Svenska, Engelska, Spanska
Inriktning Brottmål (även Eko-mål, samt de internationella folkrättsbrotten)

Mikael Westerlund

Advokat, delägare

Mikael Westerlund är särskilt intresserad av internationell straffrätt och är en av få svenska advokater som varit försvarare i mål rörande grova krigsförbrytelser.

Förutom flera uppmärksammade försvararuppdrag rörande grova brott så har Mikael erfarenhet av komplicerad ekonomisk brottslighet. I Högsta domstolens mål NJA 2021 sid 498 fick Mikael framgång mot Justitiekanslern i ett principiellt intressant yttrandefrihetsmål.

Mikael företräder klienter över hela landet med visionen att alla i Sverige förtjänar ett effektivt försvar oavsett var man bor. Mikael deltar ofta i den rättspolitiska debatten, samt som expert i statliga utredningar rörande straff- och processrätt.

Erfarenhet

2008-2012
Juristexamen från Stockholms universitet
2012-2014
Notarietjänstgöring Södertörns tingsrätt
Åklagarkammaren i Skövde
2014-2016
Lebenberg advokatbyrå
Holmbergs advokatbyrå

2016-
Advokatfirman De Basso

Styrelseledamot i Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S)
Styrelseledamot Advokater utan Gränser
Internationell rättegångsobservatör
Författat advokatsamfundets remissvar (straff- och processrätt, folkrätt)
Ingår i fackförbundets Akavias Advokatdelegationen (ansvarar för advokatfrågorna)
Av regeringen förordnad som expert i utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor
Av regeringen förordnad som expert i utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare